Az ICF Magyar Tagozata 2011 óta minden évben meghirdeti Az Év ICF Coacha pályázatot, amit a coaching, maga a Tagozat és leginkább annak tagjainak fejlődésével időnként újragondolunk.

Az Év ICF Coacha pályázaton az ICF Magyar Tagozata Egyesület tagjai vehetnek részt egy, az adott vagy az előző naptári évben befejezett coaching folyamat leírásával, bemutatásával.


 
Az Év Coacha díjra az alábbi módokon lehet pályázni:

2 kategóriában lehet benyújtani pályázatokat:

Rising star (junior coachok):

Seasoned star (tapasztalt vagy senior coachok):

A pályázatok vonatkozhatnak:

Mindkét kategóriában a pályázatok 3 részből állnak, mely részek az elbírálás során egyharmad-egyharmad súllyal esnek latba.

1. Esetleírás

A coach egy, az adott vagy az előző évben zajlott, illetve lezárt coachingfolyamatáról esetleírás formájában beszámol és elküldi pályázatát az angela.zilahi@coachingfederation.hu email címre.

Az esetleírás szempontjai és feltételei:

 1. Alkalmazott elméleti modellek és módszertani elemek
 2. Személyes szakmai credo – avagy annak a legfeljebb 100 karakter terjedelmű leírása, hogy mit tart a jelölt a munkájában fontosnak, hasznosnak, különlegesnek, értékesnek, illetve mi az a magával és működésével kapcsolatban megfogalmazott szándék, elv és hit, ami elsődleges iránytű a munkájában
 3. Gyakorlat – a teljes folyamat bemutatása, valamint az alkalmazott coach kompetenciák és coaching intervenciók bemutatása, amelyek lehetővé tették, hogy erőteljes fordulatok történhessenek az ülések során
 4. Önreflexió – amit a coach önmagáról, az ügyfélről, a kettejük kapcsolatáról és a cocahingról tanult a folyamat során. Az ülések alatti és közötti belső folyamat és belső párbeszéd bemutatása.

2. Intervíziós munka, az ülésre való reflektálás

Pályázni csak olyan coachingfolyamattal lehet, amely során a coach dolgozott az esettel intervízó vagy más célirányos, egy külső nézőpont felvételére alkalmas formában (pl. szupervízió, mentorcoaching).

Ebben a részben azt kérjük kifejteni, hogy az intervíziós esetmunka milyen további tanulásokat, belátásokat, átkeretezéseket hozott, és ezek hogyan hatottak a coachingfolyamatra, valamint a coach belső folyamataira.

A pályázók között előnyt élveznek azok a coachok, akik igazolást is csatolnak arról, hogy folyamatos szakmai karbantartásban és támogatásban részesülnek.

3. Visszajelzés a coaching ügyféltől

Az esetleírás mellé az ICF Magyar Tagozata kér az ügyféltől egy rövid visszajelzést. A pályázatnak tartalmaznia kell az ügyfél email címét, valamint egy jóváhagyást az ügyféltől, hogy az ICF Magyar Tagozata a pályázat beérkezése után egy linket küldhet ki számára néhány kérdéssel a coachingfolyamatra vonatkozóan.

Kérdések az esetleíráshoz:

 1. Mi volt az ügyfél célja?
 2. Írd le röviden, hogy hogyan alakult a folyamat közted és az ügyfél között, kiemelve a mérföldköveket, tanulásokat, változási pontokat!
 3. Coachként konkrétan hogyan járultál ehhez hozzá (mit csináltál, mondtál, miben hittél)?
 4. Mely coach kompetenciákat és hogyan alklamaztad a folyamat során?
 5. Milyen beavatkozásaidnak volt azonnali előremozdító hatása, illetve mi vezetett hosszabb távon eredményre?
 6. Volt-e, amire negatívan reagált az ügyfél? Hogyan kezelted a helyzetet?
 7. Milyen belső dinamika, dilemma vagy belső párbeszéd játszódott le benned a coaching folyamat alatt? Hogyan kezelted ezeket?
 8. Mit tanult az ügyfél ennek a coaching folyamatnak a során, illetve ennek eredményeként?
 9. Mit tanultál te mint coach azáltal, hogy ezt az ügyfelet coacholtad?
 10. Melyik ICF coachkompetenciákra volt a leginkább szükség ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen? A 2019-ben frissített kompetencia modellt vedd alapul!
 11. Milyen elméleti modelleket és módszertani elemeket alkalmaztál?
 12. Mi a személyes szakmai hitvallásod?

Adatlap:

A pályázatban külön lapon, az esetleírástól elkülönítve kérjük megadni a következőket:

Az esetleírás, illetve semmilyen azzal kapcsolatos publikáció nem tartalmazhat egyértelmű utalást az ügyfél kilétére.

Az esetleírás minimum 4000, maximum 6000 karakter terjedelmű lehet.

A beadandók listája:

A pályázatokat egy neves és tapasztalt tagokból álló szakmai zsűri bírálja el.

Egy pályázó csak egy esetleírással pályázhat. A tagozat elnökségi tagjai és a zsűri tagjai nem pályázhatnak.
A pályázatok teljes anonimitás mellett, azaz a pályázó adatai nélkül kerülnek elbírálásra.

A pályázatban nem az íráskészséget, hanem a coachingesetet és a szakmaiságot értékeljük. 

Amennyiben a zsűri nem talál megfelelő pályázati anyagot, az adott évben a díjat nem ítéljük oda.

Díjazás:

Mindkét kategória nyertes díjazottja nettó 150 000 forintos utalványban részesül, amit szakmai önfejlesztésre (tréning, képzés, szupervízió) fordíthat. Az ünnepélyes díjátadóra a 2023. november 7-én megrendezésre kerülő ICF Coaching konferencián kerül sor.

Határidő:

A pályázatokat és az adatlapokat 2023. szeptember 17-ig küldhetik meg a pályázók az angela.zilahi@coachingfederation.hu email címre, Zilahi Angéla Elnök nevére címezve az Év ICF Coacha tárgy megjelöléssel.

A beérkezett pályázatokat – az anonimitást biztosítva – az eredményhirdetést követően, az egyesületi honlapon tesszük közzé.

Pályázz és legyél Te az Év ICF Coacha!

Korábbi évek nyertes pályázatai:

Év ICF Coacha 2022

Év ICF Coacha 2020-21

Év ICF Coacha 2019-20

Év ICF Coacha 2018

Év ICF Coacha 2017

Év ICF Coacha 2016

Év Coacha 2015

Év Coacha 2014

Év Coacha 2013

Év Coacha 2012

Év Coacha 2011

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam