Az ICF Magyar Tagozatának Elnöksége 2024-ben

Az ICF Magyar Tagozatának elnökségét elkötelezett szakmai csapatok támogatják a mindennapokban egész évben. Az ő bemutatásukat olvashatjátok és láthatjátok az alábbiakban.

Akkreditációs csapat

Tagjai: Dömény Erika PCC (Akkreditációs Igazgató), Barnóczki Annamária MCC, Csabai-Paska Erzsébet ACC, Csordás Izabella PCC, Eperjesi Amina PCC, Izsák Norbert MCC, Szegedi Gabriella ACC, Szilvási Gabriella PCC

Az akkreditációs csapat feladatkörébe tartoznak a coach kompetenciák fejlesztését célzó rendezvények
szervezése, lebonyolítása (Kompetenciafórumok, Coach klub, Mentor coach klub, Találkozások, egyéb a
mindősítésekhez kapcsolódó előadások). Az akkreditációs csapat kéri be a ICF Globáltól a CCEU
igazolásokat, majd a jóváhagyás után adja azokat ki az egyes programok résztvevőinek és előadóinak.
Tájékoztatja a tagságot az egyéni coach minősítésekhez kapcsolódó aktuális információkról, a tervezett,
vagy már bevezetésre került változásokról. A minősítések értékének és fontosságának tárgyában
népszerűsít és edukálja a tagságot, más coachokat, és a HR szakma szereplőit. A csapat és az őket
támogató önkéntesek lefordítják, lektorálják az ACC, PCC, MCC minősítéshez kapcsolódó nemzetközi
anyagokat, dokumentációkat és azokat megosztják a tagsággal. A csapat a mindennapokban felmerülő
egyéni minősítésekkel kapcsolatos kérdéseket és problémákat támogatja.

Gazdasági csapat

Tagjai: Sebők András ACC (Gazdasági Igazgató), Zalai Szilvia ACC

Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, a pénz- és vagyonkezelésről elszámolást vezet, kezeli az Egyesület bankszámláját és házi pénztárát. Intézi a rendezvények és tagsági befizetések pénzügyi hátterét, a webshoppal, bankkal, számlázással kapcsolatos teendőket. Részt vesz rendezvények szervezésében, támogatást nyújt az adott programért felelős projektgazdának pénzügyi és szponzorációs témákban. A HR Brand(em) és az ICF Coaching Konferenciák szervezésében és lebonyolításában aktív szerepet vállal.

Jószolgálati csapat

Tagjai: Görözdi-Nagy Eszter PCC (Jószolgálati Igazgató)

A jószolgálati csapat pro bono coaching támogatást szervez értékteremtő civil szervezetek számára és társadalmilag fontos ügyek előmozdítására. Az ICF coach tagsága önkéntes alapon ajánlja fel a professzionális coachingot olyan szervezeteknek, akik más módon nem tudnának hozzájutni ehhez a fejlesztési formához. Több stratégiai, partneri együttműködést indítottunk el más szervezetekkel és alapítványokkal összefogva annak érdekében, hogy közös erővel minél több civil szervezethez, egyesülethez, alapítványhoz vagy fiatalokhoz és iskolákhoz eljuthasson az egyéni és team coaching. 

Az önkéntes coachokat a CSR folyamatok minőségbiztosításaként mentoringgal és coaching-szupervízióval is támogatja az ICF Jószolgálat.

Kommunikációs csapat

Tagjai: Király Olívia PCC (Kommunikációs Igazgató), Fejes János ACC, Fekete Klaudia, Solymosi Nikoletta

A kommunikációs csapat az ICF által meghatározott stratégiai célokat támogatja, úgy mint

Stratégiai csapat

Tagjai: Friedewald Zita PCC Alelnök és az Etikai bizottság elnöke

Mindenki legyen coach! Erre a meglepő, talán kicsit pimasz munkacímre épül az a közös munka, amit a stratégiai csapat tagjai visznek. Jelenleg öten gondolkodunk, tervezünk és valósítunk meg. Miközben ez a mondat visz minket előre. A szlogen mögött az a cél áll, hogy a coaching ismertsége és elismertsége ott legyen egy képzeletbeli skálán, ahol a módszer, a tudásunk arra érdemes. A szemléletet népszerűsítjük, a tudást pedig terjesztjük. Ez mi célunk.

A stratégiai csapatmunka eredménye a HR szakma számára készített és lezárult coaching – kérdőív, amit követhet egy vállalati, majd egy saját szakmai kérdőív kampány. Ezt azért csináljuk, hogy tisztán lássuk, hol tart a coaching, és mi merre menjünk a népszerűsítéssel. 

A másik fontos terület, a partnerség építése. Itt sem csak tervezés folyik: szoros kapcsolatba léptünk a HR Fest csapatával, közös akciókkal népszerűsítünk. Ezt annyira megszerettük, hogy most már nyitunk más országos szervezetek felé, hogy egyre több helyen, egyre bővülő partnerségben megjelenhessünk. Veletek, coachokkal. Értünk, coachokért. Közösen. 

Tagsági csapat

Tagjai: Mézes-Lendvai Dorottya ACC (Tagsági Igazgató)

A Tagsági csapat főbb tevékenységei közé tartozik:

Számos más coach kolléga is támogatja az ICF Magyar Tagozatának működését.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság feladata az ICF Magyar Tagozata Egyesület működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése. Ellenőrzi az Egyesület Alapszabály szerinti működését, a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását, az Egyesület költségvetés szerinti gazdálkodását. A Bizottság évente legalább kétszer zárt ülést tart.

Tagjai: Szirtesi-Nagy Réka ACC (elnök), Dr. Gogolák Zoltán ACC

Tanácsadó Testület (Advisory Board)

Az ICF Magyar Tagozatának Elnöksége minden évben felkér szakembereket, hogy legyenek aktív tagjai a Tanácsadó Testületnek, mely az Elnökség munkáját támogatja szakmai állásfoglalással, szakmai véleményezéssel illetve esetlegesen felmerülő kérdésekben.

A Tanácsadó Testületet olyan ICF Magyar Tagozat Egyesület tagsággal bíró szakemberek alkotják, akik aktívan részesei a Tagozat munkájának, és ezáltal az Elnökséget is érdemben tudják támogatni munkájában. Ennek érdekében a testület összetételét évente, a Tisztújító Közgyűlést követően a megalakult új Elnökség kéri fel.

Az idei évtől két új feladattal bővítettük a Tanácsadó Testület munkáját. Egyrészt felkértük őket arra, hogy egyéni – 3 alkalmas – mentoring folyamat során támogassák valamelyik elnökségi tagot. Másrészt arra hívtuk őket, hogy közösen indítsunk el olyan stratégiai projekteket, amik a Tagozat hosszú távú terveire jelentős hatással vannak.

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam