Ez az oldal folyamatosan frissül, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legfrissebb fejleményekről folyamatos tájékoztatást nyújtsunk Tagjainknak! Célunk az információk egy helyen való összegyűjtése és rendszerezése.

ICF Magyar Tagozata Egyesületként a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségével és tagszervezeteivel összefogásban dolgozunk a szakmánkat, tevékenységünket és tagjainkat érintő törvénymódosítások következtében előállt helyzet kezelésén. Számos szakértővel, tanácsadóval, jogásszal, ügyvéddel konzultálunk folyamatosan, mind hazai, mind nemzetközi szinteken.

Az alábbiakban erről a munkáról szeretnénk beszámolni, hogy könnyen áttekinthető legyen, illetve az is tájékozódhasson, aki nem figyelte a kezdetektől, illetve folyamatosan az eseményeket.

Bármennyire is szeretnénk gyorsabban haladni, ez a helyzet bonyolult, szövevényes, és nincsenek gyors megoldások. A dolgok jogi értelmezése hosszadalmas, és merőben eltér a hétköznapi értelemben vett értelmezésektől, ami számos ponton nehezítette, nehezíti a munkánkat.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az ICF Magyar Tagozatának hivatalos kommunikációs csatornája a Tagozat honlapja, hírlevelei. Híreinket folyamatosan megosztjuk a Tagozat közösségi oldalain is (Facebook oldal: ICF Magyar Tagozat / ICF Hungarian Chapter; az  ICF Magyar Tagozatának zárt csoportja), de mint eddig sem, a jelen helyzetben és a jövőben sem gondoljuk, hogy a közösségi oldalakon kellene ezen fontos ügyeket megbeszélnünk. Az ICF Coachklub Facebook-csoport nem minősül hivatalos fórumunknak, ezért az ott megosztott tartalom nem hivatalos kommunikáció!

Azt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ICF Magyar Tagozataként mindenekelőtt a hatályos szabályoknak és törvényeknek való megfelelést tartjuk szem előtt. A tagozat Magyarországon egyesületként működik, és mi az elnökségben elsősorban az Egyesület Tagságának érdekeit tartjuk szem előtt, értük tartozunk felelősséggel, nekik tartozunk elszámolással. Az ICF Magyar Tagozata megalakulása, azaz 2011 óta tagszervezete a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének, és mint a hazai coaching szakma legmagasabb fórumával, az MCSZ testületével együtt és összhangban végezzük dolgunkat.


A 2020. 02. 15-vel hatályba lépő, mostanra „kuruzslótörvény” néven elhíresült, salátatörvényben megjelenő törvénymódosítások több ponton is érintik a coaching szakmát és a coach kollégákat. Amint a törvényjavaslat benyújtásáról tudomást szereztünk, elkezdtünk a jogi szövegek értelmezésén, és a törvényi változások hatásainak vizsgálatán dolgozni.

2019. november 13. A törvényjavaslat benyújtása

2019. december–2020. február. Elérési és kommunikációs csatornák keresése a törvényalkotók és alkalmazók felé.
Helyzet és hatásának felmérése, értelmezések bekérése. Ebben az időszakban gyakorlatilag megerősítést nyert a törvényalkotók azon szándéka (Emberi Erőforrások Minisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium állásfoglalásai), miszerint nem szándékoznak változtatni a kiadandó törvény szövegén, tartalmán.

2020. 02. 07. Mental-For Konferencia a Kuruzslótörvényről Pánik vagy Helyzet? címmel

2020. 02. 08. A konferenciát összefoglaló, és a problémás kérdéskört magyarázó cikk

2020. 02. 10. Az Egészségügyi államtitkárság által kiadott pontosítás

2020. 02. 10. MCSZ-elnökség operatív egyeztetése az állásfoglalások és további csatornák keresése kapcsán

2020. 02. 11. ICF Global HQ konzultáció (Assistant Executive Director, ICF Vice President – ICF Professional Coaches, Vice President – ICF Coach Training) – tájékoztató a helyzetről

2020. 02. 12. MCSZ és Tagszervezetei közös álláspontja a Kuruzslótörvény és a Felnőttképzési törvény módosítása kapcsán

2020. 02. 13. Konzultáció az ICF Magyar Tagozatának ügyvédjével a Kuruzslótörvény kapcsán, annak ICF specifikus vonatkozásairól.

2020.02.13. Körlevél az ICF Magyar Tagozata Tagságnak

2020. 02. 14. ICF Global HQ konzultáció (Képzési Igazgató) a nemzetközi és magyar törvények összefésülése kapcsán.
Megerősítést nyert, hogy az ICF ACC/PCC/MCC minősítések nem tekinthetők képzettségnek, és ilyen gondolata, elvárása az ICF Globalnak sincs. Az ICF ACC/PCC/MCC egyéni minősítései, illetve a CCE/ACSTH/ACTP programakkreditációk nemzetközi minősítések, melyek a helyi szabályoknak megfelelő egyéni képzési háttérre, illetve a hazai szabályoknak megfelelő programtartalmakra alapulnak, azokat nem helyettesítik, illetve azokkal nem egyenértékűek. Az ICF nemzetközi szervezetének sem eszköze, sem célja a hazai szabályozás megkerülése. Éppen ellenkezőleg, az ICF Etikai Kódexének megfelelően az egyértelmű és valós tájékoztatás, és a szabályok teljes mértékű tisztelete, követése az iránymutatás.

2020. 02. 15. Kuruzsló tv. és Felnőttképzési tv. változásainak hatályba lépése

2020. 02. 18. MCSZ elnökségi ülés és Tisztújító Közgyűlés.
Merre, hogyan tovább a korábban megkapott minisztériumi állásfoglalások tükrében?

2020. 02. 18. ICF Magyar Tagozata operatív elnökségi ülés

2020. 02. 19. ICF Global HQ konzultáció (Jogi ill. Képzési Igazgató)
Nemzetközi minősítések nem emelkednek a magyar jogi szabályozás felé. ICF Global álláspontja is a hazai szabályozás, törvénykezés maximális tiszteletben tartása.

2020. 02. 20. Az ICF akkreditált képzők képviselőinek meghívására konzultációs jelleggel csatlakoztunk az kezdeményezéséhez, melynek keretében 2-3 hetes rendszerességgel közös platformon gondolkodunk a képzések jövőjéről, az elnevezések használatáról és lehetőségeiről.

2020. 02. 24 ICF Global HQ konzultáció (Assistant Executive Director, ICF Vice President – ICF Professional Coaches) – lehetséges továbblépések és a magyar tagság felé kommunikáció a Global részéről

2020. 02. 26. Csatlakoztunk a Mentál-For csoport kezdeményezéséhez és törekvéséhez az MCSZ-szel együtt

2020. 02. 26. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén

2020. 03. 03. ICF akkreditált képzők egyeztetése.
Rusznák Tamás tájékoztatása, értelmezési támogatása

2020. 03. 04. ICF Global részéről levél és videós üzenet az ICF Magyar Tagozata Tagságának támogatásuk biztosításáról (Sara Smith MCC Global Chair és Anne Ridnode Vice President – ICF Professional Coaches)

2020. 03. 05. MCSZ és Tagszervezeteivel közös tájékoztató kiadása a coach szakképzettség használatáról

2020. 03. 11. MCSZ elnökségi ülés.
Szakmai sztenderdek és egyetemi munkacsoportok munkája a hazai coach-szervezetek és -képzések egységesítéséért, szervezetek anyagainak összegyűjtése.

2020. 03. 14. ICF Magyar Tagozata körlevél a Covid-19 járvány kapcsán (erősen visszavetette a járványhelyzet a munkánkat, egyeztetéseket)

2020. 03. 16. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén

2020. 03. 17. ICF Magyar Tagozata operatív elnökségi ülés.
Covid-19 és törvényváltozás kapcsán teendőink és feladataink. Minden tavaszi félévre ütemezett rendezvény elhalasztása az őszi évadra, illetve amennyiben lehetséges, online térbe való átterelése. Elnökség döntése alapján elsődleges célunk a Tagság támogatása online szupervízióval, online munkát támogató workshopokkal.

2020.03.25. ITM Felsőoktatási Képzési Főosztály állásfoglalása az MCSZ egyes címek használatával kapcsolatos kérdéseire

2020. 03. 26 –30. Konzultációk három felnőttképzési tanácsadóval a coach elnevezések, illetve a korábbi, jelenlegi felnőttképzési tanfolyamok, szabályzások kapcsán, valamint tájékozódás a tervezett, illetve bevezetésre váró lépésekről. Itt került feltárásra, hogy a felnőttképzési tanfolyamok a korábbiakban sem adtak végzettséget, szakképesítést vagy szakképzettséget. Valamint rá kellett jönnünk, hogy sok felnőttképző intézet hibás tanúsítványokat adott ki, mely a jelenlegi törvényváltozások értelmében szankcionálható.

2020. 03. 30. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén.
A képzők által korábbiakban kiadott tanúsítványok bekérése, felmérés jelleggel

2020. 04. 07. MCSZ-konzultáció egy újabb felnőttképzési szakértővel.
Kapott információk összevetése (korábbi információk, helyzet megerősítése)

2020. 04. 08. ICF Magyar Tagozata operatív elnökségi ülés.
Felnőttképzési tanúsítványok vs. coach elnevezések, és következő lépések feltárása

2020. 04. 08. ICF Magyar Tagozata elnökség teamcoaching.
Hogyan működünk, működjünk együtt a megváltozott körülmények mellett, hogyan kezeljük a jelentősen megnövekedett munka és pszichológiai nyomást

2020. 04. 14. ICF Global HQ konzultáció (Assistant Executive Director, ICF Vice President – ICF Professional Coaches, Vice President – ICF Coach Training) ICF akkreditációk beszámítása előzetes tapasztalatként felsőoktatási képzések esetében – egyetemi képzések hogyan tudják figyelembe venni a minősítések mögött álló tapasztalatot, mint előzetes tudásbeszámítás.

2020. 04. 17. MCSZ-egyeztetés képzési tanúsítványok és elnevezések terén, szakmai sztenderdek és egyetemi munkacsoportok munkájának beszámolója

2020. 04. 17. ICF–EMCC–METU egyeztetés.
Felnőttképzési információk összevetése a felsőoktatási törvénnyel, mozgástér felmérése és lehetőségek keresése, előzetes tudásbeszámítás ill. nemzetközi minősítések kredit alapú elismerés – felmentés.

2020. 04. 17. Ügyvédi egyeztetések a tanúsítványok rendezése kapcsán.
Tagság védelmében utólagosan rendezni a tanúsítványok tartalmi, formai követelményeit, megfeleltetés a jogi szabályozási háttérnek mint elsődleges prioritás.

2020. 04. 22. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén.
Tanúsítványok beérkezése folyamatban, egyeztetés arról, hogy mit kezdjünk a helyzettel.

2020. 04. 24. Ügyvédi egyeztetések a tanúsítványok rendezése kapcsán.

2020. 05. 04. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén
Jelenlegi tanúsítványok alapján a korábban kiállított tanúsítványok hibáinak összegyűjtése. Lista készítése, hogy milyen alternatív elnevezéseket látunk a coach tevékenységre (törvényváltozások tükrében).

2020. 05. 06. ICF Magyar Tagozata Online Kompetenciafórum a tagsággal a megújult ICF Etikai Kódex kapcsán, melynek keretén belül Q&A szekcióban foglalkoztunk a törvényváltozások témájával is.

2020. 05. 06.  ICF Global HQ konzultáció (Assistant Executive Director, Vice President – ICF Coach Training) ICF akkreditált képzők tanúsítványainak korrekciójáról

2020. 05. 07. Ügyvédi egyeztetések a tanúsítványok rendezése kapcsán.

2020. 05. 11. ICF Magyar Tagozata operatív elnökségi ülés
Korábbi, hibásan kiállított tanúsítványok visszahívása, annak lehetséges módjai, lépései, ajánlás előkészítése.

2020. 05. 15. ICF Global HQ konzultáció – (Assistant Executive Director, Vice President – ICF Coach Training) coach elnevezések alternatíváinak összefésülése ICF sztenderdekkel.

2020. 05. 18. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén.
Coach és coachképzés elnevezések, tanúsítványok visszahívásának lépései, kérdései képző oldalról.

2020. 05. 22. MCSZ elnökségi ülés
Állásfoglalás véglegesítése, szakmai sztenderdek és egyetemi munkacsoportok beszámolója.

2020. 05. 27. Ügyvédi egyeztetések a tanúsítványok rendezése kapcsán.

2020. 05. 27. ICF Global HQ konzultáció etikai téren (Assistant Executive Director, Assitant Director of Ethics, Regional Manager EMEA) – téma: érdekellentétek, ICF eitkai kódexet megsértő közösségi média viselkedés.

2020. 05. 28. ICF elnökségi ülés
Kommunikációs helyzet kezelésének legjobb módja, hogyan tudjuk a tagságot a jelenlegi helyzetben minél szélesebb körben és nagyobb rendszerességgel elérni.

2020. 05. 28. Ügyvédi egyeztetések a tanúsítványok rendezése kapcsán.

2020. 05. 29. MCSZ és tagszervezeteinek közös állásfoglalása a folyamat jelenlegi állásáról

2020. 05. 29. Kihirdették a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvényt, amely módosítást tartalmaz a felsőfokú szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség használatát illetően. Gyakorlatilag az alap- és mesterképzésben szerzett szakképzettségekre szűkíti a védett címek körét.

2020. 06. 03. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén
Rusznák Tamás támogatása az új fejlemények értelmezésében. Gyakorlatilag visszaállt a régi rend az elnevezések használatát illetően, azaz bárki hívhatja magát coachnak július 31-től. Viszont azzal, hogy az alap, ill. mesterképzések lettek csak védettek, amennyiben valamelyik felsőoktatási intézmény létrehoz egy MA coachképzést, akkor ugyanúgy fennáll az elnevezések használatával kapcsolatos problematika.

2020. 06. 03. Global HQ konzultáció etikai téren (Assistant Executive Director, Assitant Director of Ethics, Regional Manager EMEA)
Téma: etikus ICF közösségi média viselkedés, etikus ill. etikátlan coach végzettség állítások, etikai eljárások menete.

2020. 06. 04. MCSZ elnökségi egyeztetés
Mind ICF, mind MCSZ színekben megkeresést kaptunk egy alkotmánybírósági panaszhoz való csatlakozás kapcsán a kuruzslótörvényhez kapcsolódóan. Hosszas és alapos mérlegelés, egyeztetések után az a döntés született, hogy sem ICF Magyar Tagozata, sem MCSZ szinten nem csatlakozunk ehhez a beadványhoz. A döntésünk alapja, hogy nem szeretnénk ellehetetleníteni a jogalkotókkal és a jogalkalmazókkal való egyeztetések jövőjét.

2020. 06. 05. Egyeztetések az ICF tanácsadói munkacsoportjával az ICF coach elnevezések kapcsán.
Milyen elnevezések összefésülhetőek az ICF nemzetközi sztenderdjei és a hazai szabályozások előírásaival, hogyan küszöbölhető ki a megtévesztő névhasználat.

2020. 06. 15. Részvétel az ICF akkreditált képzők egyeztetésén.
Egyeztetés egy felnőttképzési tanácsadóval, valamint egy egységes coach szakmai sztenderdeket képviselő képzéstematika kidolgozásának elindítása (ICF és EMCC kompetenciák mentén)

2020. 06. 16. ICF Magyar Tagozata elnökségi ülés.
Jogi folyamatok mentén a következő lépések megfogalmazása. Erőforrásaink felosztása a közelgő nyári időszakra, valamint az őszi programok, menetrend előkészítése.

2020. 06. 16. Egyeztetések az ICF tanácsadói munkacsoportjával
Az egységes kommunikáció megfogalmazása a tanúsítványok kérdésének ügyében.

2020. 06. 24. MCSZ elnökségi ülés
A kidolgozandó, egységes coaching képzéstematika ernyőszervezeti támogatásáról és a tagszervezetek egyesített állásfoglalásáról a tartalmi követelmények tekintetében.

2020. 06. 24. Képzéstematika operatív csoport és tanácsadói csoport ülése, valamint konzultációk, felnőttképző tanácsadó bevonása a közös munkába.

2020. 06. 29. ICF Magyar Tagozata Elnökségi Q&A a törvényváltozások kapcsán
Csetneki Csaba PCC elnök és Kákonyi Anett PCC alelnök vezetésével, az elnökség tagjainak és a tagozat tagságának részvételével.

2020. 06. 30. MCSz elnökségi ülés
Ülés és állásfoglalás a beadandó képzéstematika tervezet kapcsán.

2020. 07. 10. MCSz elnökségi ülés
Véglegesített coaching képzéstematika beadása. Szakmai sztenderdek és felsőoktatási intézetekkel való közös gondolkodás előkészítése az előzetes tudásbeszámítás sztenderdizálása kapcsán.

2020. 07. 27. MCSz és tudásbeszámítást alkalmazó szakirányú továbbképzések (Corvinus, METU, PTE és PTF) egyeztetése – az alkalmazott eljárások, megközelítések sztenderdizálásáról. Cél, hogy az ICF és EMCC nemzetközi minősítésekkel rendelkező szakembereken kívül minél szélesebb körben lehessen az előzetes tudásbeszámítást igénybe venni, és mindezt a lehető legtranszparensebb és stadardizált módon.

2020. 07. 31. Hatályba lép a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény, amely módosítást tartalmaz a felsőfokú szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség használatát illetően. Azaz ettől a naptól mindenki jogszerűen használhatja a coach megnevezést.

2020. 08. 01. ICF hírlevél – hatályos törvényi szabályozás és a felnőttképzési tanúsítványok korrekciója témában.

2020. 08. 04. MCSZ képzési anyag Q&A – Az MCSZ elnökségi tagjai és az ICF-hez kapcsolódó, ICF akkreditációval rendelkező képzések fóruma a beadott, részszakmát adó képzési programkövetelmény és a következő lépések kapcsán.

2020.08.27. (elmaradt) MCSz és tudásbeszámítást alkalmazó szakirányú továbbképzések (Corvinus, METU, PTE és PTF) egyeztetése – az alkalmazott eljárások, megközelítések sztenderdizálásáról.

2020.09.07. MCSZ online tájékoztató workshop – a 2020. szeptember 1-ével életbe lépő törvényi változások kapcsán, amelyek minden coach és tréner kollégát érinteni fognak. A tájékoztató workshopon többek között a bejelentési kötelezettség jogszabályi hátteréről, a felnőttképzés változásai, bejelentési kötelezettségekről lesz szó.
A workshopon ígért anyagokat ezen a linken éred el.

2020.10.13. MCSZ online tájékoztató workshop II. – a 2020. szeptember 1-ével életbe lépő törvényi változások kapcsán, amelyek minden coach és tréner kollégát érinteni fognak. A tájékoztató workshopon többek között a bejelentési kötelezettség jogszabályi hátteréről, a felnőttképzés változásai, bejelentési kötelezettségekről lesz szó. Az összegyűjtött tájékoztató anyagok itt érhetőek el: felnőttképzés megvalósítását segítő információk

Az oldalt folyamatosan frissítjük

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam