Szakmai tapasztalat igazolása

Az ICF Global rendszeres auditok során szúrópróbaszerűen ellenőrzi a jelentkezők szakmai tapasztalatát.
Azoktól a coachoktól, akiket az ICF kiválaszt auditra, az ügyfelek adataihoz való hozzáférést kér vagy bizalmas belső coaching esetén, a szervezet egy munkatársának az elérhetőségét, aki fel van hatalmazva arra, hogy igazolja a coachingórákat.
Az ICF azt javasolja, hogy minden coach dolgozzon ki saját, világos, és az ügyfelek számára is transzparens eljárásrendet az adataik kezelésére, aminek részeként a coach közölje ügyfeleivel, hogy milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig fog megőrizni. 
Az auditra kiválasztott jelentkezők sem fogják elküldeni a coachingnaplókat közvetlenül az ICF-nek.

Minden jelentkezőtől elvárjuk, hogy az ICF Etikai Kódexének megfelelően pontosan tűnteti fel a minősítésére, tapasztalatára, szakértelmére, tréningjeire, és ICF minősítésére vonatkozó információkat. Az ICF azoktól a jelentkezőktől, akik nem a valóságnak megfelelő adatokat adnak meg, visszavonja a minősítésüket, és akár 5 évre is kizárhatja az újabb minősítési eljárásból.

Személyes adatok megőrzése
Az ICF Global ajánlása az ügyfelek személyes adatainak megőrzésére vonatkozóan az, hogy annyi ideig kell őket őrizni, amennyi ideig a coach törekszik valamelyik minősítés (ACC, PCC, MCC) megszerzésére. Ha azonban a coach nem kíván újabb minősítést szerezni, akkor az ICF már nem fogja szúrópróbaszerűen sem ellenőrizni az ügyfelek adatainak meglétét. 

Definíciók/Dokumentáció

Már akkor érdemes listát vezetni a coacholt ügyfélórákról, amikor coacholni kezdesz. Egy egyszerű táblázat a leghatékonyabb módja ennek (lásd a mintát itt). A listában négyféle óra szerepelhet: egyéni ügyfél, csoportos ügyfél, belső ügyfél, és harmadik fél által közvetített ügyfél.

Ügyfélórák

Egy coacholt ügyfélórának minősül 60 percnyi tényleges coaching olyan ügyféllel, aki coachként szerződött az akkreditációra jelentkezővel, és nem más minőségében. (Mentor coaching és coaching szupervízió nem fogadható el coacholt ügyfélórának.)

A 60 percnél rövidebb coaching üléseket részleges ügyfélórának lehet elszámolni (például egy 30 perces coaching ülés 0.5 ügyfélórának minősül). A coachingra sor kerülhet személyesen, telefonon vagy bármilyen más beszédátviteli technológia alkalmazásával.

Coacholt ügyfélóra-napló (Client coaching log)

Az ICF azt javasolja, hogy vezesd és dokumentáld az ügyfelekkel szerzett coaching tapasztalatodat az ICF Coacholt ügyfélóra-napló segítségével. Ennek az excel formátumnak a használata megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az akkreditációs folyamatot.

Coacholt ügyfélóra-napló minta letöltése

Fizetett órák

Fizetett órának minősülnek:

Pro bono órák

Peer coaching

A peer coaching, azaz egymás coacholása két személy közötti kölcsönös coaching csere:

Egyéni ügyfelek

Minden egyéni ügyfél esetén vezetni kell:

Azokat az egyéni ügyfeleket, akik nem engedélyezik nevük feltüntetését, nem szabad  a coachingnaplóba beleírni. Az engedély az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálva kell, hogy legyen (pl. GDPR).  

Csoportos coaching folyamatok

Ahhoz, hogy csoportos coachingnak számítson egy ülés, a résztvevőknek kell meghatározniuk a témát, és az ülésnek interaktívnak kell lenniük (a coach és résztvevők közötti egyidejű, élő interakció). A coachingnaplóban külön kell vezetni az egyéni coaching órákat és a csoportos coaching órákat.

A csoportos coaching órák esetében a következőket kell vezetni:

A csoport tagjainak számát (csak a 15 vagy az alatti létszámú csoportok számítanak).
Nem szorozható fel az óraszám a csoport létszámával. Ha 15 embert coacholtál egy órán keresztül, csak egy órát számíthatsz be, nem 15 órát.

A csoport minden résztvevője ügyfélnek számít a szükséges ügyfélszám tekintetében. (Képzés/tanítás, mentorcoaching, workshopok facilitálása stb. nem számolható el ügyfélcoachingként.)

Belső coaching

A belső coaching a jelölt munkájának részeként zajlik. Nem számít ügyfélórának a közvetlen beosztottak coachingja (azok a munkavállalók, akiknek a coach a közvetlen felettesük). A belső ügyfeleket ugyanúgy kell az ügyfélnaplóba bevezetni, mint más egyéni és csoportos ügyfeleket, kivéve, ha a cég titoktartási szabályzata tiltja neked, hogy nyilvánosságra hozd az ügyfél adatait.

Amennyiben nincs szervezeti titoktartási eljárásrend, amely megtiltja az ügyféladatok nyilvánosságra hozását, a következő adatokat szükséges megadnod az ügyfél coachingnaplódban:

Amennyiben létezik titoktartási eljárásrend, egy referencialevelet kell benyújtanod egy – a szervezetbe tartozó – kapcsolattartó személytől, aki ismeri a munkádat. A referencialevelet céges fejléces papíron, aláírva kell benyújtani és a következőket kell tartalmaznia:

A referencialevélben szereplő belső bizalmas ügyfeleket nem szükséges a coachingnaplóba belefoglalni.

Harmadik fél által közvetített ügyfél coachingja

Harmadik fél által közvetített ügyfél coachingja olyan coaching, amelyben a coach fizetést kap egy szervezettől kifejezetten az ügyféllel végzett coachingért.

A fizetség bármilyen összegű lehet vagy történhet bármilyen termék cseréjével (barter) vagy bármely szolgáltatással. Harmadik fél által közvetített ügyfeleket ugyanúgy kell az coachingnaplóba bevezetni, mint más egyéni és csoportos ügyfeleket, kivéve, ha a cég titoktartási szabályzata tiltja neked, hogy nyilvánosságra hozd az ügyfél adatait. Amennyiben létezik titoktartási eljárásrend, egy referencialevelet kell benyújtanod egy – a szervezetbe tartozó – kontakt személytől, aki ismeri a munkádat. A referencialevelet céges fejléces papíron, aláírva kell benyújtani és a következőket kell tartalmaznia:

A referencialevélben szereplő Harmadik fél által közvetített ügyfeleket nem szükséges a coachingnaplóba belefoglalni.

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam