Az ICF Magyar Tagozata idén először hirdeti meg Az Év ICF Team Coacha pályázatot, melyen az ICF Magyar Tagozata Egyesület tagjai vehetnek részt egy, az adott vagy az előző naptári évben befejezett team coaching folyamat leírásával, bemutatásával.


 
Az Év ICF Team Coacha díjra az alábbi módon lehet pályázni:

A pályázatok vonatkozhatnak:

A pályázat 3 részből áll, mely részek az elbírálás során egyharmad-egyharmad súllyal esnek latba.

1. Esetleírás

A team coach vagy team coach páros egy, az elmúlt egy évben lezárt team coaching folyamatáról esetleírás formájában beszámol és elküldi pályázatát az angela.zilahi@coachingfederation.hu email címre.

Az esetleírás szempontjai és feltételei:

 1. Alkalmazott elméleti modellek és módszertani elemek
 2. Személyes szakmai credo – avagy annak a legfeljebb 100 karakter terjedelmű leírása, hogy mit tart a jelölt a munkájában fontosnak, hasznosnak, különlegesnek, értékesnek, illetve mi az a magával és működésével kapcsolatban megfogalmazott szándék, elv és hit, ami elsődleges iránytű a munkájában
 3. Gyakorlat – a teljes folyamat bemutatása, valamint az alkalmazott team coaching kompetenciák és intervenciók bemutatása, amelyek lehetővé tették, hogy erőteljes fordulatok történhessenek az ülések során
 4. Önreflexió – amit a team coach vagy team coach páros önmagáról, a csapatról, a közöttük létrejött kapcsolatról és a team coachingról tanult a folyamat során. A találkozások alatti és közötti belső folyamatok és belső párbeszédek bemutatása.

2. Intervíziós munka, az ülésre való reflektálás

Pályázni csak olyan team coaching folyamattal lehet, amely során a team coach vagy team coach páros dolgozott az esettel intervízió vagy más célirányos, egy külső nézőpont felvételére alkalmas formában (pl. csoportos/egyéni szupervízió, mentor coaching).

Ebben a részben azt kérjük kifejteni, hogy az intervíziós esetmunka milyen további tanulásokat, belátásokat, átkeretezéseket hozott, és ezek hogyan hatottak a team coaching folyamatra, valamint a team coach(ok) belső folyamataira.

3. Visszajelzés a coaching ügyféltől

Az esetleírás mellé az ICF Magyar Tagozata kér a csapat által kijelölt kontakt személytől egy rövid visszajelzést. A pályázatnak tartalmaznia kell az ügyfél (kontakt személy) email címét, valamint egy jóváhagyást az ügyféltől, hogy az ICF Magyar Tagozata a pályázat beérkezése után egy linket küldhet ki számára néhány kérdéssel a team coaching folyamatra vonatkozóan.

Kérdések az esetleíráshoz:

 1. Mi volt a csapat célja?
 2. Írd le röviden, hogy hogyan alakult a folyamat közted és a csapat között, kiemelve a mérföldköveket, tanulásokat, változási pontokat!
 3. Team coachként konkrétan hogyan járultál ehhez hozzá (mit csináltál, mondtál, miben hittél)?
 4. Mely team coaching kompetenciákat és hogyan alkalmaztad a folyamat során?
 5. Milyen beavatkozásoknak volt azonnali előremozdító hatása, illetve mi vezetett hosszabb távon eredményre?
 6. Volt-e, amire negatívan reagált a csapat? Hogyan kezelted a helyzetet?
 7. Milyen belső dinamika, dilemma vagy belső párbeszéd játszódott le benned a team coaching folyamat alatt? Hogyan kezelted ezeket?
 8. Mit tanult a csapat a team coaching folyamat során, illetve ennek eredményeként?
 9. Mit tanultál te, mint team coach azáltal, hogy ezt a csapatot kísérted?
 10. Melyik ICF team coaching kompetenciákra volt a leginkább szükség ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen?
 11. Milyen elméleti modelleket és módszertani elemeket alkalmaztál?
 12. A team coaching során mit dolgozott meg a csapat saját működésében és ennek következtében mitől lett a működésében transzformáció?
 13. Miben hozott más eredményt a folyamat, hogy team coachinggal és nem együttműködés fejlesztéssel vagy tréninggel dolgoztál?
 14. Mi a személyes szakmai hitvallásod?

Adatlap:

A pályázatban külön lapon, az esetleírástól elkülönítve kérjük megadni a következőket:

Az esetleírás, illetve semmilyen azzal kapcsolatos publikáció nem tartalmazhat egyértelmű utalást az ügyfél kilétére.

Az esetleírás minimum 6000, maximum 10000 karakter terjedelmű lehet.

A beadandók listája:

A pályázatokat egy neves és tapasztalt tagokból álló szakmai zsűri bírálja el. Amennyiben zsűritag mentoráltja pályázik, abban az esetben az a zsűritag nem láthatja el továbbá értékelő munkáját, helyette másik zsűritag kerül az értékelő bizottságba.

Egy pályázó (team coach vagy team coach páros) csak egy esetleírással pályázhat. A tagozat elnökségi tagjai és a zsűri tagjai nem pályázhatnak.
A pályázatok teljes anonimitás mellett, azaz a pályázó adatai nélkül kerülnek elbírálásra.

A pályázatban nem az íráskészséget, együttműködés fejlesztés vagy tréning eszközöket, hanem a team coaching esetet és a szakmaiságot értékeljük. 

Amennyiben a zsűri nem talál megfelelő pályázati anyagot, az adott évben a díjat nem ítéljük oda.

Díjazás:

A nyertes díjazott nettó 150 000 forintos utalványban részesül, amit szakmai önfejlesztésre (tréning, képzés, szupervízió) fordíthat. Az ünnepélyes díjátadóra a 2024. november 5-én megrendezésre kerülő ICF Coaching Konferencián kerül sor.

Határidő:

A pályázatokat és az adatlapokat 2024. szeptember 6-ig küldhetik meg a pályázók az angela.zilahi@coachingfederation.hu email címre, Zilahi Angéla Elnök nevére címezve az Év ICF Team Coacha tárgy megjelöléssel. A szeptember 6. 23:59 után beérkező pályázatokat nem tudjuk befogadni.

A beérkezett pályázatokat – az anonimitást biztosítva – az eredményhirdetést követően, az egyesületi honlapon tesszük közzé.

Pályázz és legyél Te az Év ICF Team Coacha!

Belépés

Elfelejtettem a jelszavam